Baskar

Vi har ett stort urval av baskar för alla möjliga användningsfall

Motgjutnings Baskar

Finns i storlek:
350 L
500 L

Vägg Baskar

Finns i storlekar:
500 L
750 L
1.000 L
1,500 L
2, 000 L
3,000 L

Valv Baskar

Finns i storlekar:
750 L
1,000 L
1,500 L
2,000 L
3,000 L

Behöver ni baskar?