Visselblåsarrapportering

Visselblåsarrapportering – Din röst är viktig

I enlighet med den svenska lagen om skydd för visselblåsare (2021:890) är vår organisation engagerad i att främja en transparent och ansvarsfull arbetsplats. Vi uppmuntrar rapportering av alla aktiviteter som du tror strider mot våra etiska normer, svensk lagstiftning, eller utgör en risk för allmänhetens intresse.

Konfidentialitet och Skydd

Vi försäkrar dig om att din identitet kommer att skyddas. Du har möjlighet att förbli anonym. Om du väljer att uppge dina kontaktuppgifter kommer dessa endast att användas i syfte att följa upp din rapport, om du så önskar.

Hur man rapporterar

Förbli Anonym: Om du önskar förbli anonym kan du använda en platshållar-e-post som fake@email.com och lämna telefonnummerfälten tomma.

Välj Uppföljning: Om du föredrar att bli kontaktad för vidare uppföljning, vänligen fyll i dessa fält.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart vi kan!

Obligatoriskt
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.