Miljöpolicy

Miljöpolicy

Edins Byggkranar AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
 • Ta hand om och underhålla våra fordon, maskiner och utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Effektivisera våra transporter till och från etableringsplats.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra bindande krav som berör vår

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.


Edins Byggkranar erbjuder

 • Uthyrning

  Av tornkranar, mobilkranar och annan spjutspetsteknologi till byggföretag.

 • Service och arbetskraft

  Vi ställer upp i ur och skur, när och där det behövs.

 • Teknisk expertis

  Alla våra maskinister har lång erfarenhet och Edins Byggkranar håller även internutbildningar för att mäta marknadens höga krav.

 • Pålitlighet

  Vi har 100 % kundnöjdhet, både vad gäller service och maskiner. Edins Byggkranar har en av landets mest uppdaterade maskinparker, med märken som Linden Comansa, Spierings och Liebherr.

 • Trygghet

  Vi har alltid högkvalitativa reservdelar i lager till våra tornkranar och maskiner.