Linden Comansa

21LC290-12t

Lyftkapacitet: 12 ton
Armlängd: 74 m
Spetslast: 2,700kg på 74 m armlängd

Lyftdiagram

290:an är våran mest populära kran. Den passar bra på små prefab byggen eller stora byggen av traditionell stil.

Om det är trångt på bygget 290:an kan även monteras på en 4,5 m kryss.

Kranen kräver 160 amp

Linden Comansa’s byggkranar är moduluppbyggda maskiner vilket gör att man kan hantera kranen som helhet i max 10-meters moduler. Både vid montering och demontering.

Då man i princip kan lyfta och lasta direkt från bilen så krävs det minimalt med plats vid dessa arbetsmoment. Detta förenklar arbetet för montörerna och ökar samtidigt säkerheten väsentligt gentemot traditionella byggkranar som måste monteras på marken för sedan lyftas upp i sin helhet.

Kranarna är flexibla och kan i vissa fall ersätta och verka för två kranar, då kranen kan kortas och lyfta tyngre., till exempel när en stombyggnation görs så kan kranen först ha en lång arm när plattan görs, för att sedan kortas när stomresningen sker.

Alla våra tornkranar är av modellen FLAT TOP vilket gör att kranarmen tar väldigt lite plats på höjden gentemot traditionella byggkranar, detta är till stor fördel när det är flera kranar på samma arbetsplats/ område som ska gå över och under varandra.

Vi kan även klättra med alla våra stationära kranar. Med klättra menas att kranen kan ändra sin höjd och få in fler eller färre mastsektioner, med hjälp av en klätterbur och några montörer. Detta är väldigt smidigt när man ska bygga högt då man successivt kan följa höjden med kranen.

Trygghet

Vi har alltid högkvalitativa reservdelar i lager till våra tornkranar och maskiner.

Uthyrning

Av tornkranar, mobilkranar och annan spjutspetsteknologi till byggföretag.

Service & arbetskraft

Vi ställer alltid upp i ur och skur, när och där det behövs.

Teknisk expertis

Edins Byggkranar håller internutbildningar för att möta marknadens höga krav.

Behöver ni byggkranar?